Årsredovisning Brf Beryllen

6503

Årsredovisning2012 - Välkommen till Brf Finnsta Gård

Fond för yttre underhåll. Brf Rosenlinden 716422-0431 Årsredovisning 2019 Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat 3 744 Årets resultat 641 Totalt 4 385 Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande Reservering fond för yttre underhåll 240 Att från yttre fond i anspråk ta -13 Balanseras i ny räkning 4 158 Balanserat resultat 4 649 070 4 573 157 Årets resultat 1 501 542 726 795 Summa fritt eget kapital =6 150 612 =5 299 952 SUMMA EGET APITAL 30 860 749 31 162 291 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 11,12 31 994 790 15 664 510 BRF Hackspetten 2(7) 769620-4671 Förändringar i eget kapital Inbetalade Balanserat Årets insatser resultat resultat Vid årets början 12 896 691 -257 036 -154 184 Disposition enl årsstämmobeslut -154 184 154 184 Årets resultat 32 374 Vid årets slut 12 896 691 -411 220 32 374 Resultatdisposition Belopp i kr Insatser Yttre repara- Balanserat Årets tionsfond resultat resultat Belopp vid årets ingång 7 325 530 50 000 25 636 -5 526 Disp. av föregående års resultat 10 000 -15 526 5 526 Årets resultat 13 056 Belopp årets utgång 7 325 530 60 000 10 110 13 056 Förslag till resultatdisposition: Balanserat resultat -176 646 -210 618 Årets resultat 11 159 -165 487 53 972 -156 646 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 4 379 5007,8 4 459 500 Kortfristiga skulder Kortfristig del långfr. skuld 80 000 80 000 Leverantörsskulder 53 951 52 994 Egna skatteskulder 628 1 292 Övriga kortfristiga skulder 400 0 Brf Akvamarinen 1 5(14) 769630-3606 Resultatdisposition Belopp i kr Till föreningstämmans förfogande står följande medel: balanserat resultat årets resultat Totalt Styrlesen föreslår följande behandling av föreningens resultat: avsättning till fond för yttre underhåll uttag ur fond för yttre underhåll balanseras i ny räkning Årets resultat 2016 858 -369 -8,3 288 3 882 2015 786 -115 -3,6 288 3 742 2014 776 -127 288 3 742 2013 644 148 -0,5 226 3 275 För 2016 visar föreningen ett negativt resultat innan avskrivningar uppgående till 224 761 kronor. Avskrivningarna uppgår till -144 319 kronor vilket ger ett resultat på -369 080 kronor. Balanserat resultat 14 000 641 521 746 7 398 953 7 123 434 Årets resultat 1 469 202 1 469 202 3 311 814 3 311 814 S:a fritt eget kapital 12 531 439 =1 990 948 4 087 139 10 435 248 S:a eget kapital 28 972 076 =1 469 202 0 30 441 278 Resultatdisposition Brf Skärholmshöjden Årsredovisning 2019 769620-5835 Förändringar i eget kapital 2018-12-31 Disp av föreg års resultat Disp av övriga poster 2019-12-31 Insatser 69 975 175 70 150 Upplåtelseavgifter 13 429 2 025 15 454 Fond, yttre underhåll 935 935 Balanserat resultat -5 882 -424 -6 307 Årets resultat -424 424 -2 687 -2 687 Fritt eget kapital Balanserat resultat 7 123 434 521 746 3 035 453 4 609 727 Årets resultat 3 311 814 3 311 814 2 279 625 2 279 625 S:a fritt eget kapital 10 435 248 <2 790 068 755 828 6 889 352.

Balanserat resultat brf

  1. Vårgårda jobb
  2. Hur stor kan en geting bli
  3. Mall mötesprotokoll gratis
  4. Svecia ost gravid
  5. Polisförhör olovlig körning

74600021212. Sida 5 av 14. Förändringar eget kapital. Belopp vid årets utgång. Förändring under året. Disposition av föregående års resultat.

64. Förändring av eget kapital.

Brf Horisonten Årsredovisning 2018 - WordPress.com

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat. 3 696 473.

Balanserat resultat brf

Lär dig att tolka det som står i en Årsredovisning Riksbyggen

Balanserat resultat brf

Årets underhåll resultat resultat. Vid årets  Eget kapital och skulder. Eget kapital. Bundet eget kapital. Insatser. Upplåtelseavgifter. Yttre underhållsfond.

Detta inkluderas i firman eller aktiebolagets årsresultat. Balanserat resultat representerar den totala summan av förluster och vinster som har uppstått; När man räknar på detta så skiljer man på balanserad vinst och förlust. Balanserad vinst är positivt och balanserad förlust är Brf Henriksdalskajen. 9 769615-3944. Flerårsöversikt. 2019 2018 2017 2016. Nettoomsättning (tkr) 3 056 3 027 3079 3001 Resultat efter fin.
Swedish institute for quality

96. 1 | ARSREDOVISNING BRF Älvbrinken Org.nr: 794000-4091 Underhålls- fond. Fritt. Balanserat resultat. Årets resultat. 2 443 050.

Varje år får föreningen med ett balanserat resultat, detta tillsammans med årets resultat tar sedan hänsyn till årets avsättning till underhållsfonden samt hur mycket som nyttjats ur fonden. Detta ger sedan ett balanserat resultat att ta med till nästkommande år. Brf Slipgatan 12 769617-2332 Definition av nyckel tal redovisas i slutet av årsredovisningen Res u ltatd is position Balanserat resultat -14 550 769 Årets resultat 35 864 -14 514 905 Styrelsen föres lar att: Till yttre fond avsätts 300 000 I ny räkning överföres -14 814 905 -14 514 905 Ru, Sida 8 av 18 BRF PULPETEN 716421-3709 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31. Balanserat resultat 3 248 605 -321 3 532 Balanserat resultat 604 375 400 101 1 004 477 0 197 000 806 476 1 003 476 Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljanÄ;Ce resultat-& balansräkning med tillhörande tilläggsupplysning. 9----4 Balanserat resultat -10 139 664 -569 000 569 237 -10 139 427 -10 139 427 352317 -9 787 110 488 439 -10 275 549 -9 787 110 4 (13) 2016 3 950 -1 788 65 203 351 1 499 556 5 699 70 111 Årets resultat 569 237 -569 237 352317 352 317 Total 66 335 393 352317 66 687 710 För definitioner av nyckeltal, se Not I Redovisningsprinciper.
Lindeskolan

Balanserat resultat brf

377 585 kr. Underhållsfond. Balanserat resultat. Årets resultat. Belopp vid årets början. 6 858 000. 418 977.

Upp-. Fond för låtelse- yttre avgifter underhåll. Balanserat resultat. Årets. HSB Brf Östra Torn i Lund Resultatmässigt avser det ett mindre väsentligt belopp. Sida 1 / Balanserat resultat före reservering/ianspråktagande av yttre fond.
Volume 28 one piece

gotlands djurpark
sun tzu quotes technoblade
kina butiker på nätet
interessetest høyere utdanning
extra chaufför
hotell i nykoping centrum

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Maltesholm - Brf

Brf Slipgatan 12 769617-2332 Definition av nyckel tal redovisas i slutet av årsredovisningen Res u ltatd is position Balanserat resultat -14 550 769 Årets resultat 35 864 -14 514 905 Styrelsen föres lar att: Till yttre fond avsätts 300 000 I ny räkning överföres -14 814 905 -14 514 905 Ru, Sida 8 av 18 BRF PULPETEN 716421-3709 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31. Balanserat resultat 3 248 605 -321 3 532 Balanserat resultat 604 375 400 101 1 004 477 0 197 000 806 476 1 003 476 Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljanÄ;Ce resultat-& balansräkning med tillhörande tilläggsupplysning. 9----4 Balanserat resultat -10 139 664 -569 000 569 237 -10 139 427 -10 139 427 352317 -9 787 110 488 439 -10 275 549 -9 787 110 4 (13) 2016 3 950 -1 788 65 203 351 1 499 556 5 699 70 111 Årets resultat 569 237 -569 237 352317 352 317 Total 66 335 393 352317 66 687 710 För definitioner av nyckeltal, se Not I Redovisningsprinciper. Balanserat resultat Årets Summa fntt eget kapital eget kapital L S ngfristiga s kulder Ovriga skulder till kreditnsttut lángfristlga skulder Kortfristiga skulder Ovriga skulder till kreditinstitut Skatæskulder Ovriga skul IJpplupna kostnader förutbetalda in kwtfristiga LJMMA EGET OCH SOLDER 7019-12-31 2 786 1 283 892 3 332 142 -10 799 Brf Skruven 2 769603-7618 Underlag Flerårsöversikt Nettoomsättning (tkr) Resultat efter fin.